¿Vols ser donant?

La donació de gàmetes (òvuls o esperama) és un acte voluntari i altruista però la clínica es compromet a realitzar una compensació econòmica per les molèsties físiques, despeses de transport i/o laborals derivades de la donació.

¿Vols ser donant?

 

Click en logotipo

Click en logotipo

Para más información: contacto.fivir@fivir.es

o llámanos al 96 110 54 54

¿Faqs más habituals?

Quàntes voltes es pot donar?

Les donacions les marca cada centre segons les seus necessitats, però la llei estableix que no poden haver més de 6 nascuts vius del mateix donant (inclosos fills propis)

Totes les persones poden ser donants?

No. Les dones deuen presentar una bona resposta ovàrica i els homes deuen gaudir d’una bona qualitat seminal.

Ser rebutjat com a donant vol dir que no soc fértil?

No. Per a ser donant de semen es precís tindre una elevada qualitat seminal. Això no vol dir que no ser acceptat com a donant impossibilite eixe home a obtindre un embaràs natural.

Compromet la meua fertilitat ser donant?

De ninguna manera. La producció d’espermatozoides és continua i en les dones els fo.licles que s’estimulen són els mateixos que es perdrien en un cicle menstrual normal.

Si done les meues gàmetes, poden localitzar-me en un futur?

No, encara que amb excepcions legals:

Els fills nascuts tenen dret per si mateixos o pels seus representants legals a obtenir informació general dels donants que no incloga la seua identitat. Correspon el mateix dret a les receptores dels gàmetes i dels preembrions. Només excepcionalment, en circumstàncies extraordinàries que comportin un perill cert per a la vida o la salut del fill o quan siga procedent d’acord amb les lleis processals penals, es pot revelar la identitat dels donants, sempre que aquesta revelació siga indispensable per evitar el perill o per aconseguir el fi legal proposat. La revelació té caràcter restringit i no pot implicar en cap cas publicitat de la identitat dels donants.

Art.5.5 LLei de reproducció assistida 2006